Politikudvikling

Du skal udarbejde ny kulturpolitik, fritidspolitik eller cykelpolitik.

Politikudvikling kræver overblik, evne til at forene mange interesser og fingerspitzengefühl.

Visioner og mål skal udvikles, og interessenter skal inddrages.

Få hjælp til at sætte struktur på din proces eller gennemføre udvalgte dele af processen – f.eks. borgerinddragelsen.

Få nye ideer til inddragelse af det politiske niveau. Eller bistand til at skrive og sammenfatte dit politikudkast.

 

Stærk vision, ny retning og bedre service

 

Hvordan skal fremtiden på dit sektorområde se ud?

Hvordan skal den kommunale service udformes i en tid, hvor borgerne kræver flere individuelle løsninger, hvor det økonomiske råderum er mindre eller hvor det politiske set-up i byrådet er vanskeligt?

Det er typiske udfordringer, når en ny politik skal udvikles.

Træk på min erfaring – og kom effektiv igang eller sikkert i mål.

Jeg har stået i spidsen for politikudvikling flere gange – navigerer sikkert i det politiske game og forstår de administrative sagsgange.

Få hjælp til både at nye veje og opnå politiske opbakning.

På vej mod en ny politik

Har du overvejet…

  • hvordan politikernes ideer bedst forvandles til konkrete mål?
  • hvordan interessenters specialviden kan udnyttes i politikudviklingen?
  • om borgerne skal inddrages aktivt og hvordan?
  • om erfaringer fra andre kommuner kan bruges i processen?
  • hvordan den nye politik kan understøtte andre eksisterende sektorpolitikker eller tværgående mål?

Få bistand 

 

Politikudvikling kræver overblik og plads til nytænkning.

Få rådgivning i hele processen fra start til slut. Eller hjælp til specifikke udfordringer.

Tilrettelæggelse af processen

Komplet aktivitetsplan og realistisk tidsplan, der tager højde for både inddragelsesprocesser og beslutningsgange

Policy Maker - spil jer igang

Start processen med Policy Maker. Casebaseret læringsspil

Politisk forankring og ejerskab

Temamøder, studieture og workshops. Inddrag med fordel politikerne strategisk og tidligt.

Strategisk kobling af politikken til andre områder

Få identificeret muligheder og koblet den nye politik strategisk til kommunens øvrige mål

Inddragelse

Inddragelse af borgere, frivillige, foreninger, organisationer i politikudviklingsprocessen

Erfaringssamling fra andre kommuner

Få inspiration og gode råd til processen eller særlige fokusområder

Udarbejdelse af politikudkastet

Få sammenskrevet eller redigeret politikudkastet

Kontakt mig – og lad os drikke en kop kaffe

…mens du fortæller om den politik, I skal have udformet – og hvad de største udfordringer består i.

 

Ring: 6166 0526 eller skriv: line@linewagener.dk