+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Facilitering

Du skal gennemføre en workshop, konference eller et møde – og ønsker brugbart output og engagerede deltagere.

Brug mig som facilitator. 

Jeg sætter struktur på din proces og styrer jer sikkert igennem programmet. Uanset om der er 10 eller 100 deltagere.

Du sparer tid og besvær med at tilrettelægge processen. Og opnår de konkrete resultater, du går efter.

Vi synes ALLE uden undtagelse, at vi havde to fantastisk gode dage til vores tværkommunale døgnseminar, der var tilrettelagt og faciliteret af Line Wagener. Vi skulle drøfte strategi på kulturområdet og træffe beslutninger om fremtidigt samarbejde.

Vi nåede meget langt – og meget længere end nogen af os havde troet.

Det skyldes ikke mindst Line Wageners super velforberedthed, hendes gode øvelser ind imellem på rette tidspunkter, og hendes fokus på sagen og kernen i de aktuelle drøftelser.

Jeg er MEGET glad for, at vi kunne arbejde sammen med Line, og jeg håber, at vi kan udbygge samarbejdet.

Lisbet Gormsen

Kulturchef, Holstebro Kommune

Hvorfor bruge en ekstern facilitator?

 

Grupper skaber ikke nødvendigvis gode resultater af sig selv.

Forskning peger ligefrem på, at grupper uden styring ofte skaber dårligere resultater, end hvis gruppens medlemmer havde arbejdet alene.

En facilitator skaber struktur og styrer processen, så det bliver lettere for deltagerne at samarbejde og bidrage. Og du opnår et langt bedre resultat. Uanset om dit mål er at opbygge relationer eller skabe et fagligt output.

Din proces: Få succes med 3 enkle trin

TRIN 1:

FORVENTNINGS-
AFSTEMNING

 

I god tid inden mødet eller workshoppen, drøfter vi dine forventninger og opstiller klare mål.

Vi drøfter og afklarer

 • baggrunden for mødet eller workshoppen
 • hvilke mål og succeskriterier, vi arbejder hen imod
 • potentielle udfordringer
 • din rolle på dagen
 • deltagerevaluering
 • dine ønsker til dokumentation af outputtet

Du modtager

 • målbeskrivelse for workshoppen
 • programforslag
 • forslag til metode for deltagerevaluering

Dit udbytte

 • tryghed ved processen
 • sikkerhed for struktur og udbytte
 • afklaring og overblik

TRIN 2:

SUCCESFULD
AFVIKLING

 

På mødet er det mit ansvar at styre processen og sikre, vi når de opstillede mål.

Mit fokus under afviklingen:

 • at skabe en positiv stemning og tillid blandt deltagerne
 • at alle bliver aktivt involveret og føler sig hørt
 • at vi holder energien oppe – hele vejen igennem
 • at vi skaber de resultater, du har brug for
 • at vi når de succeskriterier, vi har opstillet
 • at vi overholder tidsrammen, så alle kan gå hjem til aftalt tid

Dit udbytte

 • engagerede deltagere, der bidrager aktivt
 • fokus på indhold
 • sikker styring af processen

TRIN 3:

EVALUERING & NEXT STEP

 

Efter afviklingen af mødet eller workshoppen samler vi op, evaluerer og ser fremad.

Dokumentation – du modtager

 • en skriftlig afrapportering og dokumentation af konklusioner, ideer og andet output

Deltagerevaluering – du får

 • indsigt i deltagernes oplevelser af processen

Opsamling og next step – vi drøfter

 • er de opstillede mål indfriet?
 • hvordan kommer du videre herfra?
 • hvad er next step for dig?

Mit fokus som facilitator

Energi og variation

Dynamik skaber energi.  Jeg veksler mellem stående og siddende sessioner. Mellem opgaveløsning i små grupper og refleksion og opsamling i plenum. Mellem fordybelse og bevægelse. Og mellem brug af forskellige værktøjer.

Fremdrift og resultater

Du har et mål – og vi når det! Jeg har altid et skarpt blik på at sikre fremdrift – og gør en dyd ud af at tilrettelægge et program, hvor alle sessioner har et konkret mål for øje. Og tiden – den overholder vi naturligvis.

Tillid og engagement

Vi arbejder bedst, når vi føler os godt tilpas. Jeg lægger vægt på, at alle bliver set, hørt og inddraget. Og at det er både sjovt og rart at være med. Det giver deltagerne lyst til konstruktiv dialog og effektivt samarbejde.

Vi har været overmåde tilfredse og glade for samarbejdet med Line Wagener.

Hun formåede med sin ordholdenhed, iderigdom og sans for struktur at hæve workshoppen med byrådet op på et niveau, som vi ikke selv kunne have skabt.

Forberedelsesfasen fungerede absolut perfekt.

Vi blev bibragt ideer til indhold og blev ”tvunget” ud i relevante valg omkring workshoppen. Bl.a. hjalp Line med at skabe en stram struktur på mødet, som vi ikke selv ville have formået.

Hun havde meget relevante ideer til input til oplægsholdere, hvilket bibragte indholdet en styrke, vi ikke selv kunne have skabt.

Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Line.

Foreningen kan kun varmt anbefale Line Wagener til andre.

Uffe Høj

Bestyrelsesformand, Foreningen Di Heslige Slønglers Klup

Brug for en professionel facilitator?

Kontakt mig:

Ring: 6166 0526 eller skriv: line@linewagener.dk