+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Samskabelse og inddragelse

Du skal inddrage lokale borgere eller andre interessenter i et projekt. Eller måske ønsker du at igangsætte en samskabelsesproces.

Samskabelse og inddragelsesprocesser er både tidskrævende og udfordrende. Men de kan være yderst værdifulde, hvis de gennemføres ordentligt.

Få hjælp til at vælge den metode, der passer bedst i din kontekst. Og bistand til at tilrettelægge og afvikle forløbet.

Line Wagener har tilrettelagt og afviklet et samskabelsesforløb under Naturlandet Lolland-Falster med 14 workshops ca. 60 frivillige deltagere.

Line adskiller sig fra andre konsulenter ved at spænde over en meget bred palet af værktøjer og virkemidler – og kunne anvende dem i praksis. Hun skaber konkrete resultater både på det indholdsmæssige og sociale plan. Det var haft stor værdi for os.

Vi har fået opbygget et bredt netværk og et stort engageret ambassadørkorps for Naturlandet Lolland-Falster. I processen har de frivillige deltagere skabt konkrete projektideer – og de tager nu også ejerskab ift. at virkeliggøre projekterne.

Line stikker fingeren i jorden i den konkrete kontekst. Hun giver rum til folk og tager scene professionelt uden at overtage. Hun styrer sikkert – uden at overstyre.

Hun har en uovertruffen evne til at aktivere og engagere deltagerne og sætte tydelige rammer for drøftelser og opgaver. Og så begår hun sig sikkert i en meget blandet flok af deltagere.

Jeg har sat stor pris på Lines facon, fremtoning og de resultater, hun har skabt for os.

Processen har været vanvittig god, og Line har gjort det fortrinligt.

Frederik Cordes

Afdelingsleder Natur og Plan, Guldborgsund Kommune

Samskabelse eller borgerinddragelse – få succes med din proces

Din udfordring

 

Du skal igang med borgerinddragelse eller samskabelse, men …..

 

 • savner ideer til nye måder at gribe involveringen af borgere og frivillige an på?
 • er i tvivl om, hvorvidt og hvordan processen kan skabe brugbare resultater?
 • mangler tid til at tilrettelægge eller afvikle processen?
 • har tidligere oplevet at lignende processer ikke var særlig nyttige?
 • kan forudse mange udfordringer – f.eks. mange modstridende interesser?

Min bistand

 

Få f.eks. hjælp til

 

 • at identificere alle relevante parter
 • at kortlægge potentielle ricisi – og lægge en plan for at minimere disse
 • at få tilrettelagt et hensigtsmæssigt forløb – i lyset af de mål, du har
 • at få afviklet inddragelses- eller samskabelsesprocessen professionelt
 • at bringe de forskellige deltageres perspektiver og viden i spil
 • at få dokumenteret input og resultater
 • at omsætte resultater fra forløbet efterfølgende

Dit udbytte

 

Du opnår

 • en proces med plads til både kreativitet og fokus på målet
 • at deltagernes føler sig hørt, anerkendt og involveret
 • at dialogen med og mellem de involverede bliver konstruktiv
 • konkrete resultater ift. de mål, du har opstillet
 • at få frigjort tid til andre krævende opgaver
 • at processen bliver afviklet professionelt og når helt i mål

Du undgår

 • at drøftelser og proces kører af sporet
 • en resultatløs proces

SAMSKABELSE

Kom godt igang

fælles MÅL

Et tydeligt og fælles sigtepunkt er afgørende for processen. Vær opmærksom på, at alle involvererede forstår og er enige i målet – og dermed hvorfor, processen afvikles.

Brug kompencer og viden

Samskabelse bringer meget forskellige aktører sammen. Diskuter med deltagerne, hvordan I kan aktivere de forskellige personlige og faglige kompetencer.

SKAB TILLID

Skab rum for, at de personlige relationer mellem de involverede kan udvikle sig. Det er vejen til at etablere tillid og gensidig respekt i processen – og et bedre resultat.

Identificer udfordringer

Involver deltagerne i arbejdet med at kortlægge processens ricisi og udfordringer – og drøft handlemuligheder sammen.

Forventningsafstemning

Vær tydelig om, hvad deltagernes roller og ansvar er; hvad der er ’til forhandling’, og hvad der ligger uden for processen.

Fokuser på succeer

Samskabelse er ofte et langt sejt træk. Husk at fejre de små succeser undervejs. Synliggør og anerkend dét, der lykkes.

Vær parat til at justere processen undervejs

Selv den mest gennemtænkte proces bør rumme mulighed for at du kan justere undervejs.

SIG TAK

Det betyder mere, end du tror.

Kontakt mig – så vurderer vi sammen, om jeg kan hjælpe dig

Ring: 6166 0526 eller skriv: line@linewagener.dk