Policy Maker – Læringsspil om politikudvikling

‘Policy Maker’ er et et effektivt værktøj for alle, der deltager i politiske beslutningsprocesser.

Du vil få udbytte af at spille Policy Maker, hvis du er:

 • nyvalgt lokalpolitiker, der ønsker introduktion til rollen som politiker
 • erfaren lokalpolitiker, der ønsker nye handlemuligheder i det politiske arbejde
 • leder eller direktør, der rådgiver politikerne
 • projektleder, der tilrettelægger politikudviklingsforløb
 • politisk interesseret, der ønsker større indsigt i politiske processer

LINE WAGENER CONSULT har licens til Policy Maker og tilbyder faciliterede spilsessioner.

v

Hvornår bør vi spille Policy Maker?

 

Policy Maker vil være udbytterigt

 • når I skal igang med en ny politik
 • når nye lokalpolitikere skal introduceres
 • når I ønsker nye perspektiver på jeres beslutningsprocesser
 • når ledergrupper ønsker at styrke samarbejde eller innovation
 • når I skal udvikle politik på tværs af sektorområder

OM SPILLET

Policy Maker spilles af 4-8 deltagere og tager ca. 2 timer. Ved flere deltagere benyttes flere spilleplader, og der spilles i flere grupper.

Policy Maker simulerer en politikudviklingsproces og tager afsæt i en konkret case.

Undervejs skal deltagerne træffe beslutninger om, hvilke interessenter, der skal inddrages, hvordan konflikter skal håndteres, og hvordan den nye politik skal implementeres.

Deltagerne stilles overfor typiske dilemmaer i en politikudviklingsproces, og samarbejde og beslutningsevne testes og udfordres. Undervejs konfronteres deltagerne løbende med konsekvenserne af deres valg.

Spillet er casebaseret, men har indlagt refleksionsspørgsmål, der samtidig sikrer en generel diskussion af rollen som politiker, deltagerens egen praksis og de beslutningsrum, som den enkelte agerer i til hverdag.

UDBYTTE

Deltagerne opnår øget

 • forståelse for, hvordan dialogmetoder og processer påvirker handlemulighederne
 • erfaring med, hvordan inddragelsesformer influerer på succes og modstand
 • indsigt i, hvordan alle valg og beslutninger påvirker politikkens realiserbarhed og popularitet

Deltagerne får samtidig

 • skærpet bevidstheden om egen rolle og praksis
 • udviklet innovationsevnen
 • bedre forudsætninger for at kunne deltage i politikudvikling

 

Afvikling: Du får en faciliteret spilsession

 

Du får en faciliteret proces, herunder

 • Policy Maker spilleplader og spilmateriale til rådighed på dagen
 • introduktion til spillet
 • hjælp undervejs i spillet
 • en faciliteret opsamling, som sikrer jer det største udbytte på sigt: Deltagerne udveksler oplevelser og refleksioner og drøfter, hvordan erfaringerne konkret kan bruges fremadrettet i jeres kontekst.

Om Policy Maker

Læringsspillet Policy Maker er skabt af Gametools, der er en dansk udvikler af læringsspil.

Policy Maker indeholder spilleplade, casebeskrivelse, brikker, kort, opgaver og refleksionsspørgsmål.

Brug for mere information?

 

Jeg tilbyder gerne en demonstration af spillet – eller en uforpligtende dialog om, hvordan Policy Maker bedst understøtter den proces, I er igang med.

Få mere at vide om mulighederne for at benytte Policy Maker:

 

Ring: 6166 0526 eller skriv: line@linewagener.dk

Book Policy Maker

 

Er I klar til at spille?

 

Ring: 6166 0526 eller skriv: line@linewagener.dk