+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Lessons learned workshop – for ledelsen i Aarhus 2017

Procesfacilitering 

Baggrund

Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Projektet blev gennemført af Fonden Aarhus 2017 med Rebecca Matthews i spidsen

Fondens ledelse skulle – efter kulturhovedstadsåret – aflevere en rapport (‘Welcome Future’), der dokumenterede resultater og erfaringer fra projektet og anbefalinger til kommende kulturhovedstæder. 

Udfordringen  – behov og ønsker

Ledelsen i Aarhus 2017 ønskede hjælp til at gennemføre en dybdegående erfaringsopsamling internt i ledelsesteamet, som led i udarbejdelsen af rapporten Welcome Future. 

Opgaver

Konsulentopgaverne, der blev løst omfattede

  1. Tilrettelæggelse af workshop for fondens øverste ledelse
  2. Udarbejdelse af refleksionsspørgsmål til deltagernes forberedelse samt udarbejdelse af øvrigt materiale til workshoppen
  3. Facilitering af workshoppen 
  4. Dokumentation af resultater fra workshoppen

Resultater og output

Aarhus 2017s ledelse fik bl.a.

  • En sjælden lejlighed til at reflektere over projektet, erfaringer og læringspunkter fra de forgående 4 år 
  • En faciliteret dialog med rum til refleksion og plads til at udfolde og konkretisere erfaringer fra et omfattende, komplekst og langvarigt projektforløb
  • En samlet tematiseret afrapportering 


Kontaktpersoner 

Rina Valeur, Sekretariatsleder, Aarhus 2017
Rebecca Matthews, CEO, Aarhus 2017

Line, I think of you as one of the smartest women I know, super engaged and always so professional.

I have enjoyed working with you immensely.

Rebecca Matthews

CEO, Aarhus 2017

Læs rapporten ‘Welcome Future’ her: