+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Døgnseminar for kulturchefer om strategi og fremtidigt samarbejde

Procesfacilitering 

Om opgaven

De 7 midt- og vestjyske kommuner (Lemvig, Struer, Skive, Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern) samarbejder på kulturområdet via den statslige kulturaftale og via foreningen Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland.
Hvert år mødes kulturchefer og kulturkonsulenter til et døgnseminar for at drøfte strategi, fremtidigt samarbejde og konkrete udfordringer.

Udfordringen  – behov og ønsker

Kommunerne ønskede hjælp til

 • at tilrettelægge og strukturere deres døgnseminar
 • at facilitere døgnseminarets to mødedage
 • at dokumentere og skabe overblik over seminarets drøftelser og beslutninger

Opgaver

 1. Tilrettelæggelse af program for døgnseminaret
 2. Udarbejdelse af materiale til workshops, øvelser og drøftelser
 3. Facilitering af døgnseminaret
 4. Afrapportering i rapport

Resultater og output

Kommunene fik bl.a.

 • En 360 graders drøftelse af fastlagte emner og problemstillinger
 • Overblik over kommende udfordringer og løsningsmuligheder i samarbejdet
 • Udviklet nye ideer og løsninger
 • Afrapportering af drøftelser og beslutninger i rapportform

Kontaktpersoner 

Lisbet Gormsen, Kulturchef, Holstebro Kommune
Marie-Louise Birch-Jensen, Projektleder, Holstebro Kommune

Vi synes ALLE uden undtagelse, at vi havde to fantastisk gode dage til vores tværkommunale døgnseminar, der var tilrettelagt og faciliteret af Line Wagener. Vi skulle drøfte strategi på kulturområdet og træffe beslutninger om fremtidigt samarbejde.

Vi nåede meget langt – og meget længere end nogen af os havde troet.

Det skyldes ikke mindst Line Wageners super velforberedthed, hendes gode øvelser ind imellem på rette tidspunkter, og hendes fokus på sagen og kernen i de aktuelle drøftelser.

Jeg er MEGET glad for, at vi kunne arbejde sammen med Line, og jeg håber, at vi kan udbygge samarbejdet.

Lisbet Gormsen

Kulturchef, Holstebro Kommune