+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Horsens cykelbibliotek

Analyse og kortlægning // Projektudvikling // Samskabelse // Procesfacilitering

Om projektet

Horsens Kommune ønsker mindre trængsel på vejene, mindre luftforurening i byen og øget sundhed blandt byens pendlerne. Derfor har kommunen etableret et cykelbibliotek i samarbejde med 5 private cykelhandlere. Målet er at få pendlerne til at udskifte bilen med en elcykel.

Udfordringen – behov og ønsker

Horsens Kommune ønskede hjælp til

 • at få igangsat projektet
 • at få kortlagt og identificeret projektets muligheder og udfordringer
 • at få etableret kontrakt til og opbygget et driftssamarbejde med private cykelhandlere
 • at få skabt bredt ejerskab for projektet – politisk og administrativt

Opgaver

 1. Strategisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektopstart
 2. Analyse og kortlægning af andre kommuners erfaringer med cykelbiblioteker
 3. Tilrettelæggelse og facilitering af intern workshop
 4. Tilrettelæggelse og facilitering af dialogmøde med byens cykelhandlere
 5. Strategisk rådgivning om den politiske sagsforberedelse

Resultater og output

Horsens Kommune fik bl.a.

 • Kortlagt eksisterende erfaringer med biblioteker i andre kommuner
 • Overblik over forskellige modeller for et cykelbibliotek (organisatorisk, driftsmæssigt, finansieringsmæssigt mv.) og sikret et solidt beslutningsgrundlag
 • Etableret den nødvendige administrative og politiske forankring af projektet
 • Etableret samarbejde og driftaftale med 5 private cykelhandlere om cykelbiblioteket

Kontaktpersoner 

Allan Lyng Hansen, Afdelingschef, Affald og Trafik, Horsens Kommune
Brian Skaarup Hanibal, Projektleder på Cykelbiblioteket, Horsens Kommune

Det virkede uoverskueligt at finde tid til projektlederopgaverne ved siden af mine andre driftsopgaver, da vi skulle igang med Horsens Cykelbibliotek.

Samtidig var jeg bekymret for, at vi ville gro fast i den måde, vi plejer gøre tingene på. Det undgik vi ved at bruge Line Wagener tidligt i projektets opstartsfase.

Line Wagener bragte nye ideer på banen, satte struktur på processen og kørte en inddragelsesproces, hvor vi fik andre kommunale afdelinger i tale på en måde, vi ikke selv kunne have sikret. Dialogmødet med cykelhandlerne, som Line også tilrettelagde, skabte den interesse, vi håbede på – og cykelhandlerne sagde ja til at gå ind i projektet.

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet.

Brian Skaarup Hannibal

Projektleder, Teknik og Miljø, Horsens Kommune