+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Temadag om Grønne Råd: Sådan styrker du samarbejde, involvering og enagagement

Samskabelse // Procesfacilitering // Undervisning

Om opgaven

Næsten alle landets kommuner har nedsat et Grønt Råd.
I de grønne råd sidder interesseorganisationer på natur-, frilufts- og landbrugsområdet.
Kommunerne inddrager Grønt Råd i politikudvikling, udvikling af projekter på naturområdet som dialogpartner mv.

EnviNa, der er en foreningen for miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige, afholder kurser og undervisningsforløb.

Udfordringen  – behov og ønsker

Udfordringen: Mange kommuner

 • oplever et begrænset udbytte ved samarbejdet med det grønne råd
 • oplever at møderne ofte er præget af envejskommunikation
 • oplever at et begrænset engagement på møderne
 • savner ideer til at styrke samarbejdet og øge værdien af Grønt Råd

EnviNa ønskede derfor en temadag/kursusdag med fokus på,

 • Værktøjer, der kan øge deltagerinvolvering og engagement blandt rådets medlemmer
 • Værktøjer, der kan styrke og udvikle samarbejdet med det grønne råd
 • Værktøjer, der skaber bedre møder og mere tilfredse deltagere

Opgaver

 1. Tilrettelæggelse af program
 2. Udvælgelse af værktøjer og udarbejdelse af undervisningsmateriale
 3. Undervisning i 9 forskellige procesværktøjer
 4. Facilitering af deltagerøvelser under temadagen

Resultater og output

Deltagerne fik

 • undervisning i 9 værktøjer, der styrker involvering og engagement blandt mødedeltagerne
 • afprøvet værktøjerne i praksis
 • udleveret undervisningsmateriale, der beskriver, hvordan de 9 værktøjer anvendes i praksis
 • skabt et nyt fagligt tværkommunalt netværk
 • udarbejdet en personlig handleplan for, hvordan værktøjerne implementeres lokalt

Kontaktpersoner 

Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande Kommune (Ansvarlig for temadagen)
Lone Mølgaard, sekretariatsmedarbejder, EnviNa

Som mødeansvarlig var jeg helt tryg og havde ikke bekymringer overhovedet om kvaliteten af undervisningen eller afviklingen af kurset.

Line Wagener havde styr på undervisningsmaterialet og mødte op supervelforberedt på dagen.

Som underviser havde Line en elegant tilgang: Hun lod deltagerne prøve værktøjerne på egen krop, inden de fik den teoretiske introduktion. Det var tankevækkende og fungerede virkelig godt.

Alt i alt en stor fornøjelse at samarbejde med Line.

Anne Jul Kristensen

Kursusansvarlig

Se deltagerevaluering (pdf):

En super inspirerende dag!

Vekselvirkningen mellem teori og praksis var god – og det fungerede særlig godt, at vi selv fik afprøvet værktøjerne. Jeg fik virkelig meget ud af dagen.

Kursusdeltager