+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Frivillighovedstad 2018

Procesfacilitering // Strategisk rådgivning

Om projektet

Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Aarhus Kommune er projektejer.
Frivilligåret har som mål, at:
1) synliggøre og anerkende det frivillige arbejde, som foregår i civilsamfundet
2) bidrage til videreudvikling af løsninger på velfærdsstatens udfordringer – gennem øget samarbejde mellem det offentlige, det private og de frivillige i civilsamfundet

Udfordringen  – behov og ønsker

Frivillighovedstad 2018, Aarhus Kommune, ønskede hjælp til

 • at tilrettelægge og facilitere stormødet ‘Arven efter Aarhus 2017s frivilligprogram – hvad tager vi med ind i fremtiden?’
 • at koble erfaringer fra Aarhus 2017s frivillligprogram strategisk ind i Frivillighovedstaden

Opgaver

 1. Strategisk rådgivning og bistand
  Rekruttering af deltagere til stormødet, formøder med udvalgte interessenter samt rådgivning om metoder til videndeling og videreudvikling efter stormødet
 2. Tilrettelæggelse og facilitering af stormødet
  80 deltagere: Frivillige, politikere, embedsmænd og repræsentanter fra kultur-, uddannelses- og turistorganisationer.
  Udarbejdelse af program, materiale og afviklingsplan – samt facilitering af stormødet
 3. Dokumentation af resultater fra stormødet
  Samarbejde med underleverandører om afrapportering (video og rapport)

Resultater og output

Frivillighovedstad 2018 fik bl.a.

 • Samlet alle kerneinteressenter bag ét af Aarhus største frivilligprogrammer (ReThinker-programmet under Aarhus 2017)
 • Kortlagt styrker og svagheder ved ReThinker-programmet – via en samskabende proces – og delt denne viden blandt interessenter og offentlighed
 • Sikret, at en række nøgleinteressenter arbejdede videre med konkrete projektideer, der blev udviklet på stormødet
 • Skabt bred opmærksomhed om Frivillighovedstad 2018
 • En rapport med hovedresultater fra stormødet
 • En video med deltagerinterviews og dokumentation fra stormødet
 • Strategisk rådgivning om, hvordan deltagerengagement og resultater fra stormødet kan anvendes strategisk fremadrettet

Samarbejdspartnere

Maria Refsgaard, KRIMS, Grafisk layout på rapport
Jan Bue Laumark, Videoproduktion
Bjarne Høed Jensen, Get Labels, Produktion af krus og muleposer med logo mv.

Kontaktperson

Henning Winther, Programchef, Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018

Wauh! jeg var vildt imponeret over, hvordan Line Wagener guidede os igennem stormødet.

Vi bevægede os, sad ned, stod op og brugte visuelle redskaber. Jeg var meget begejstret for den store variation, Line havde tænkt ind i programmet.

Der var styr på alt.

Line har en ganske særlig evne til at tage styringen uden selv at være i fokus.

Jeg kan kun anbefale Line Wagener til lignende situationer.

Malou Foersom

Deltager

Se video fra stormødet (2:23 min):

Download rapport fra stormødet (pdf):

Før vores stormøde ‘Arven efter Aarhus 2017’s frivilligprogram’ havde jeg to store bekymringer: Hvordan kunne vi sikre et bredt og stort fremmøde? Og hvordan kunne vi skabe meningsfulde samtaler mellem de meget forskellige deltagere?

Det lykkedes at få succes, fordi Line Wageners forarbejde før stormødet var gennemtænkt og gennemarbejdet. Og fordi hun rammesatte dagen meget tydeligt og gjorde drøftelserne konkrete.

Jeg har især sat pris på Lines meget strukturerede tilgang til opgaveløsningen og hendes forkendskab til kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017.

Jeg kan selv se mange udfordringer, men Line fik stillet skarpt på mulighederne både før, under og efter stormødet. Det var meget værdifuldt – og jeg fik et realistisk billede af, hvad der kunne lade sig gøre.

Det var en virkelig god proces – og jeg håber, vi får lejlighed til at samarbejde igen.

Henning Winther

Programchef, Frivillighovedstad 2018, Aarhus Kommune