+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Filmstrategi

Strategisk rådgivning // Bistand til projektledelse

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune vil markere sig som stedet, hvor fremtidige TV-serier og spillefilm produceres. 

I 2019 besluttede kommunen at få udarbejdet en strategi, der sætter retning for, hvordan kommunen skal arbejde og prioritere inden for TV- og filmområdet fremadrettet.  

Udfordringen  – behov og ønsker

Ringkøbing-Skjern Kommune ønskede hjælp til at få udarbejdet filmstrategien, herunder: 

 • At få prioriteret og udvalgt strategiens mål og indsatsområder
 • At få sikret opbakning til strategien fra relevante eksterne og interne interessenter
 • At få involveret mulige samarbejdspartnere i formuleringen af strategien
 • At få strategien skrevet og godkendt politisk 

Opgaver

Konsulentopgaverne, der blev løst, omfattede

 1. Bistand til udarbejdelse af tids- og procesplan for projektet
 2. Strategisk rådgivning om politisk involvering og inddragelse af øvrige interne og eksterne interessenter 
 3. Rådgivning og sparring i arbejdet med at udarbejde udkast til fimstrategien

Resultater og output

Ringkøbing-Skjern fik bl.a.

 • Inddraget relevante eksperter og eksterne interessenter – så relevant baggrundsviden og  indsigt blev lagt til grund for strategien
 • Sikret den nødvendlige politiske drøftelse og opbakning til strategiens mål og retning
 • Indgået samarbejdsaftaler internt mellem kommunens afdelinger, så strategien er koordineret med og understøtter kommunens øvrige tiltag
 • Udarbejdet den ønskede filmstrategi
 • Strategien godkendt i udvalg og byråd 


Kontaktpersoner 

Per Høgh Sørensen, Kulturchef, Ringkøbing-Skjern Kommune
Rebecca Molders, filmkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Læs filmstrategien her:

Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Line Wagener i flere projekter – bl.a. om filmstrategien, hvor jeg var projektleder.

Line er god til at stille de rigtige spørgsmål, så man ikke kommer til at overse blinde vinkler i komplicerede processer.

Hun er skarp og effektiv – og har stor indsigt i, hvordan man strukturerer projekter og processer i en offentlig forvaltning.

Jeg kan varmt anbefale Line.

Rebecca Molders

Projektleder på filmstrategien, Filmkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune