+45 6166 0526 line@linewagener.dk

§17 stk. udvalg for landdistrikter – Facilitering 

Procesfacilitering // Strategisk Rådgivning

Baggrund

Mariagerfjord kommunes byråd nedsatte i 2019 et midlertidigt §17 stk. 4 udvalg. 

Udvalget fik til opgave at komme med anbefalinger til kommunens kommende landdistrikspolitik.

§17.4 udvalget havde et halvt år til at løse sin opgave og bestod af 13 medlemmer. Dels byrådsmedlemmer, dels repræsentanter fra forskellige foreninger og råd, bl.a. Ungerådet, Landdistriktsrådet, Ældrerådet m.fl. 

Udfordringen  – behov og ønsker

Mariagerfjord Kommune ønskede hjælp til tilrettelægge og gennemføre arbejdet i §17.4 udvalget, herunder

 • At gennemtænke og udvikle en møderække og sammenhængende proces
 • At skabe et trygt og konstruktivt dialogforum for udvalgets medlemmer, der kom med meget forskellige forudsætninger og baggrundsviden
 • At sikre, at relevante eksterne parter og interessenter også blev inddraget og hørt
 • At sikre at udvalgets anbefalinger dækkede alle relevante problemstilling og temaer på landdistriktsområdet

 

Opgaver

Konsulentopgaverne, der blev løst, omfattede

 1. Tilrettelæggelse af en samlet proces for udvalgets arbejde – fra udvalgets første opstartsmøde til udvalgets anbefalinger var færdige
 2. Programlægning og planlægning af hvert enkelt møder i udvalget – inkl. fastlæggelse af temaer, udvælgelse af eksterne oplægsholdere, valg af dialogformater mv.
 3. Facilitering af samtlige udvalgsmøder
 4. Rådgivning om koblingen mellem §17.4 udvalgets arbejde og politikkens øvrige politikker, strategier og tiltag
 5. Udarbejdelse af udvalgets rapport – i samarbejde med sekretariatet
 6. Tilrettelæggelse og facilitering af temamøde i byrådet, hvor udvalgets anbefalinger og rapport blev præsenteret. 

Resultater og output

Mariagerfjord Kommune fik bl.a.

 • En dynamisk og ideskabende proces – med vekselvirkning mellem forskellige virkemidler, dialogformer og metoder 
 • Skabt en konstruktivt og respektivfuldt dialog blandt udvalgets forskellige medlemmer
 • En skarp og lettilgængelig rapport med udvalgets anbefalinger og begrundelser, der har været afsættet for kommunens nye landdistriktspolitik
 • En utraditionelt – men effektiv og engagerende temadrøftelse i byrådet – som afslutning på processen.


Kontaktpersoner 

Jens Maarup Lykke, Souschef og landdistriktskonsulent, Mariagerfjord Kommune
Karina Lindved, Byplanlægger, Mariagerfjord Kommune
Torben Ladefoged, Direktør for Teknik og Erhverv, Mariagerfjord Kommune

 

Line Wagener har en god forståelse for ‘den gode proces’.

Hun er velforberedt i alle sammenhænge og rigtig god til at stille de rigtige spørgsmål. Både til os som embedsmænd og til udvalgets deltagere.

Som facilitator på udvalgsmøderne sikrede Line, at alle i udvalget kom til orde og tog ansvar.

Alt var gennemtænkt lige fra bordplanen til at sikre en god dynamik imellem oplæg, aktiviteter, debat og tid til refleksion.

Det resulterede i et stort ejerskab til de endelige anbefalinger på tværs af udvalget.

Line er struktureret, idérig og velformuleret i både skrift og tale.

Hun er åben for input – og bare utrolig nem at samarbejde med.

Karina Lindved

Byplanlægger, Mariagerfjord Komune

Læs §17.4 udvalgets anbefalinger her: