+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Workshop med byrådet i Skanderborg Kommune

Strategisk rådgivning // Procesfacilitering 

Baggrund

’Di Heslige Slønglers Klup’ er en frivillig forening, der har som formål at sætte fokus på Ole Lund Kirkegaards forfatterskab og det frie, fantasirige børneliv.

Foreningen får tilskud fra Skanderborg Kommune. Derfor ønskede foreningen i 2019 at involvere byrådets medlemmer i foreningens udvikling – gennem en workshop med byrådets medlemmer.

 

Udfordringen  – behov og ønsker

Foreningen ’Di Heslige Slønglers Klup’ ønskede at få hjælp til 

  • at tilrettelægge deres workshop – som skulle være både dynamisk, underholdende, fagligt fokuseret og udbytterig for foreningen og byråd
  • at styrke relationerne mellem foreningens bestyrelse og byrådets medlemmer
  • udvælge og strukturere deres budskaber og informationer til byrådets medlemmer
  • at få faciliteret og afviklet workshoppen professionelt

Opgaver

Konsulentopgaverne, der blev løst:

1. Udarbejdelse af program for workshoppen

2. Strategisk rådgivning før og efter workshoppen

3. Produktion af dialogværktøjer og materiale til ideudvikling

4. Facilitering af workshoppen fra start til slut

Resultater og output

Foreningen ’Di Heslige Slønglers Klup’ fik

  • Givet byrådsmedlemmerne en sjov, skæv og mindeværdig workshop – bl.a. via konkurrence med kast af remolademadder og skæve dialogformater
  • Engageret byrådets medlemmer i en konstruktiv dialog om foreningens rolle i kommunens overordnede strategi og kulturmiljøet
  • En 360 graders drøftelse af foreningens aktiviteter
  • Udviklet nye ideer og etableret nye samarbejdsmuligheder
  • Styrket de personlige relationer til byrådets medlemmer

Kontaktperson

Uffe Høj, Bestyrelsesformand, Foreningen De Heslige Slønglers Klup

Vi har været overmåde tilfredse og glade for samarbejdet med Line Wagener.

Hun er ordholden, iderigrig og har sans for struktur.

Hun hævede workshoppen med byrådet op på et niveau, som vi ikke selv kunne have skabt.

Forberedelsesfasen fungerede absolut perfekt.

Line ‘tvang’ os ud i relevante valg om workshoppen. Og hun skabte en stram struktur, som vi ikke selv ville have formået.

Hendes meget relevante input til oplægsholdere bibragte workshoppens indholdet en styrke, vi ikke selv kunne have skabt.

Vi har været utrolig glade for samarbejdet.

Foreningen kan kun varmt anbefale Line Wagener til andre.

Uffe Høj

Bestyrelsesformand, Foreningen Di Heslige Slønglers Klup