+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Eventstrategi

Samskabelse // Procesfacilitering // Strategisk rådgivning

Baggrund

Aarhus Kommune fik sin første evenstrategi i 2014 – og har siden markeret sig nationalt og internationalt på eventområdet. 

Aarhus Events – en tværkommunal enhed i Aarhus Kommune – har ansvaret for at udvikle eventområdet og implementere eventstrategien. 

I 2019 skulle kommunens eventstrategi revideres. Aarhus Event havde ansvaret. 

Udfordringen  – behov og ønsker

Aarhus Events ønskede hjælp til

 • Strategisk involvering af byens borgmester, kulturrådmand samt teknik- og miljørådmand. 
 • At afvikle et fokuseret kick-off møde med de tre politiske beslutningstagere, som kunne sætte retning for udviklingsprocessen
 • At involvere byens store og små eventaktører i udviklingsprocessen – og dermed opnå indsigt i aktørerens behov, ønsker og ideer  

Opgaver

Konsulentopgaverne, der blev løst omfattede

 1. Strategisk rådgivning om politisk involvering og inddragelse af interessenter 
 2. Tilrettelæggelse og facilitering af kick-off mødet med borgmester, to rådmænd og tre direktører
 3. Produktion af workshopmateriale 
 4. Tilrettelæggelse og facilitering af workshop med 100 eventaktører

Resultater og output

Aarhus Event fik bl.a.

 • Skabt en stærk forankring på øverste politiske niveau
 • Sikret, at alle centrale interessenter for eventstrategien blev involveret 
 • Kortlagt styrker og svagheder ved eventbyen Aarhus 
 • Identificeret eventaktørerens ønsker til udviklingen af eventbyen Aarhus
 • Styrket netværket blandt kommunes eventaktører 

Samarbejdspartnere 

Medskab – Louise Overgaard Pedersen og Mette Billenstein Schriver

Kontaktpersoner 

Charlotte Kirk Elkjær, Chefkonsulent, Aarhus Events

Det var et knaldhamrende godt stormøde.

Supergode dialoger ved bordene og godt styret.

Jeg fik også selv masser af inspiration med hjem. Tak for det!

Helle Sørensen

Naturstyrelsen (deltager)

Line Wagener hjalp os i gang at udvikle en ny kommunal eventstrategi.

Hun udviklede og facilitere et vigtigt politisk møde med vores borgmester og to rådmænd. Og hun tilrettelagde og faciliterede et stormøde med 100 aarhusianske eventaktører.

Før vi involverede hende, var jeg bekymret for, hvordan vi skulle få politikerne i tale;  at stormødet ville blive uvedkommende for deltagerne, og at outputtet ville blive ukonkret.

Men sammen med Line opnåede vi meget brugbare resultater.

I samarbejdet har jeg især værdsat Lines store kommunale forståelse og indsigt. Og hendes viden om, hvilke formater, der virker i forskellige sammenhænge.

Hun ‘skubbede’ til os –  og de metoder og værktøjer, hun foreslog, var afgørende for, at vi fik meget brugbare resultater.

Charlotte Kirk Elkjær

Chefkonsulent, Event Aarhus, Aarhus Kommune