+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Nationalpark Skjern Å – forproces

Procesfacilitering // Projektudvikling // Strategisk rådgivning // Analyse: Deltagerundersøgelse

Om projektet

Skal området langs Skjern Å være Danmarks næste nationalpark?
Ja! Det mener Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner.
I 2017  igangsatte de to kommuner en forproces, der skal resultere i et nyt nationalparforslag.

[Denne case vedrører konsulentopgaverne, der blev udført i 2017 og 2018. Line Wagener har siden været tilknyttet projektet som eksterne konsulent og bistår med strategisk rådgivning og facilitering af workshops, møder mv.]

 

Udfordringen – behov og ønsker

Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner ønskede hjælp til

 • Projektopstart og inddragelse af kerneinteressenter
 • At afdække bekymringer, modstand og myter
 • At skabe fornyet interesse for og opbakning til  et nyt nationalparkforslag
 • At skabe dialog mellem interessenter med modstridende interesser – og derigennem grobrund for sammen at finde nye løsninger

Opgaver

 1. Kick-off tur til Nationalpark Vadehavet: Tilrettelæggelse og facilitering
  Deltagere: Politikere, grønne organisationer, turistorganisationer, landbrug, embedsmænd m.fl.
 2. Samtalesaloner: Tilrettelæggelse og facilitering af 4 samtalesaloner
  Deltagere: Politikere, grønne organisationer, turistorganisationer, landbrug, embedsmænd m.fl.
 3. Skjern Å Dagen: Strategisk rådgivning samt deltagerundersøgelse
  Deltagere: Offentlig arrangement, ca. 1.000 deltagere

Resultater og output

Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune fik bl.a.

 • Bragt projektets kerneinteressenter sammen
 • Igangsat respektfuld dialog mellem parter med modstridende interesser og synspunkter
 • Skabt ideer til nye løsninger – via interesentinddragelsen
 • Kortlagt eksisterende bekymringer og myter blandt projektets interessenter
 • Skabt fornyet lokal interesse for projektet
 • Skabt ejerskab for projektet – bl.a. ved at aktivere kerneinteressenter i afvikling af Skjern Å Dagen
 • Kortlagt borgernes holdning til projekt Nationalpark Skjern Å
 • Skabt omtale af aktiviteter og forprocessen i de lokale medier

Kontaktpersoner 

Per Høgh Sørensen, Afdelingsleder af Kultur, Natur & Fritid og Bibliotekerne, Ringkøbing-Skjern Kommune